dermofeel® PA

Phytic Acid (and) Aqua

dermofeel® PA je prírodné chelatačné činidlo a slúži ako prírodná alternatíva k EDTA. V kombinaci s kozmetickými antioxidanty působí synergicky a zvyšuje tak antioxidační účinky a stabilitu.

Chelatačné činidlá viažu kovové ióny, zejména železo a meď a destabilizují mikroorganizmy, čím zvyšují konzervačnou účinnost. Ióny kovov podporujú oxidáciu a zmenu farby a úpravy mydiel a čistících prostředků.

Nachází se v produktech: